voluntariatDurant aquest any hem desenvolupat una nova edició del Curs de Formació Inicial pel voluntariat de FUPAR. Es tracta d’una formació de caràcter intern dividida en 3 sessions dissenyades i desenvolupades per professionals de l’Àrea Psicosocial de FUPAR. Aquesta formació inicial té la finalitat de reunir els aspectes psicopedagògics i socials més significatius respecte el Servei de Suport en el Lleure a persones amb Discapacitat Intel·lectual. Al voltant de 15 persones voluntàries han participat en aquesta formació.

 

De forma complementària a finals de maig vam fer un Curs introductori a la Pràctica de l’Atenció Plena – Mindfulness. Es tracta d’un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’auto-observació i auto-regulació, oferint la possibilitat de desactivar el “pilot automàtic” amb el que solem respondre.

El curs, dirigit per Joana Mateu Adrover,  va tenir una durada de 9 hores i hi van participar una desena de voluntaris.

 

La valoració del Pla de Formació Enxarxa’t ha estat molt positiva i això dóna empenta per continuar fent nous cursos per al nostre voluntariat ja que és una de les millors estratègies per a assegurar una bona qualitat del nostre Servei de Lleure i enfortir les relacions entre el voluntariat.