Aquest any al Centre Ocupacional es va incorporar un nou perfil professional, el de l’arterapeuta. Amb aquesta especialitat el que es pretén es que la persona utilitzi el procés creatiu per expressar emocions, pensaments i desitjos, sense la necessitat d’expressar-se oralment.

L’arterapeuta és una guia i intervé de forma personalitzada en funció de la necessitat de la persona. Els materials plàstics i l’obra creada és el mitjà de comunicació i expressió.