Aquest matí ha tingut lloc l’acte de celebració dels 10 anys d’hort a les escoles, un projecte pioner a Terrassa a nivell català, amb participació de monitors d’hort amb capacitats diverses a les escoles i amb interacció directa amb els nens i les nenes. S’estableix un dia a la setmana fixa amb cada escola i s’assisteix sistemàticament durant tot el curs amb el mateix grup de monitors de l’hort i alumnes, per potenciar la relació i establir interaccions. Un treball compartit previ entre els educadors de Fupar i els monitors de l’escola permet disposar d’una programació anual que es va ajustant trimestralment en funció de les valoracions compartides.

 L’objectiu d’aquest projecte és que la persona amb capacitats diverses adopti el rol de persona educadora en les diferents escoles ordinàries de la ciutat. Ells són els encarregats d’educar als nens en temes relacionats amb la natura i més concretament, en l’elaboració, manteniment i recollida de la collita d’un hort urbà-escolar. El fet de compartir aquest espai amb els nens, els permet adquirir el rol de persona adulta educadora. Disposen d’un entorn favorable per practicar les habilitats socials i/o de relació i normes de convivència, a més de ser un model davant els nens.

L’èxit del projecte és que tots les persones implicades surten guanyant. Juntes formem una ciutat acollidora i inclusiva.

Tant a les escoles com a Fupar, s’utilitza un mètode de treball sistemàtic per ajudar a establir i portar a terme rutines que permeten l’aprenentatge. En aquest cas de la natura per part dels nens, i l’ofici d’horticultor en el cas de la persona amb capacitats diverses. Aquesta tasca integra un servei voluntari de persones amb capacitats diverses i un aprenentatge-servei compartit per part dels alumnes de l’escola i dels monitors de l’hort.

Aquest projecte cooperatiu és una proposta educativa que integra el servei a la comunitat amb aprenentatge de continguts, competències, habilitats i/o valors. Neix com a fruit de l’interès de les escoles de Terrassa i de Fupar d’obrir-se i formar part de la xarxa d’entitats per assolir diferents objectius compartits entre els alumnes d’escola i les persones amb capacitats diverses, segons ens explica Anna Sanglas, coordinadora del projecte.

El projecte també contribueix a fer un món molt més respectuós amb el medi ambient. Les escoles i Fupar fomenten valors de sostenibilitat i aprofitament per les relacions amb l’entorn i per promoure la participació i la implicació activa en la millora del medi.