Envasados en blister plástico LaFACT

Una de las línies de treball més consolidades de la nostra entitat és l’envasat en plàstic de productes de tercers. L’envasat més comú de la secció és el conegut com a “blister”.

Es treballa en totes aquelles fases del producte del client que es necessiti, adaptant un conjunt de solucions personalitzades al més baix cost possible. Això comporta:

  • L’assessorament.
  • El disseny.
  • La creació i producció de l’envàs adaptat al producte.
  • La manipulació prèvia si és necessària.
  • El propi envasat i l’embalatge final amb paletització.

Disposem d’aquips de modelatge i d’envasat d’alta tecnologia, adaptats per treballar amb diferents materials  (PET, PVC o PS). El material més utilitzat és el PVC (clorur de polivinil). Pot variar el seu micratge, així com el color, segons les necessitats que requereix el producte a envasar i les preferències del client.

elton bonablisters ct_13889
Segons les necessitats d’exposició del producte del client i del seu format, realitzem un estudi i recomanem una personalització per a l’envàs. Es realitza una maqueta prototip i es fa una valoració dels costos associats als utillatges necessaris del projecte (motlle, encuny, segelladors…).

El resultat és un envàs:

  • Transparent: visió del producte del client.
  • Resistent: protecció òptima i duradora per al producte.
  • Amb imatge de marca: incorporació de cartró imprès amb la informació necessària.
  • Seguretat: sistemes d’envasat per alta freqüència, termolacat, etc.
  • Adaptables als diversos sistemas de venda: de fàcil col.locació en els lineals de comercialització i que poden tenir la doble funció d’envàs i d’expositor.

Comptem amb diferents possibilitats d’envasat, segons el tipus de tancament del producte a realitzar:

1. Blister Termosegellat

El cartró aportat pel client s’enganxa amb l’alvèol de plàstic prèviament termoconformat a la mida demanada pel client. El dors de cartró rep un tractament d’encolat que, gràcies a l’aplicació de calor, fa possible el segellat.

termosegellat Blister termoseg.

2. Doble Blister Termosegellat

Resultant de la unió de 2 capes de plàstic, una d’elles prèviament termoconformada, gràcies a l’aplicació de calor.

Cartel·la interior identificativa aportada pel client.

doble blister termosegellat
blister
3. Doble Blister amb soldadura per alta freqüència
Resultant de la unió de 2 capes de plàstic prèviament termoconformades, gràcies a l’energia creada per un camp electromagnètic i l’aplicació de pressió.
Cartel·la interior identificativa aportada pel client.
afDoble Blister A.F.
4. Blister d’autotancament
Alvèol termoconformat de plàstic amb tancament per anclatges de fàcil obertura, que falicita l’accés a l’interior de l’envàs.
Cartel·la interior identificativa aportada pel client.
autotancaBlister autotancament
Tecnologia d’envasat en blister de producció lineal

Safata de plàstic

Element que facilita la col·locació del producte del client, resultant del termoconformat de plàstic amb la forma, color i dimensions personalitzades.
safataillig

Retractilat

Envàs resultant de la retracció del plàstic per l’aplicació de calor mitjançant un forn industrial, que possibilita que el producte quedi totalment recobert de film plastificat.

retractilatretractil