Una de les línies d’ocupació més consolidades de la nostra entitat és l’envasament en plàstic de productes de tercers. L’envasat més comú de la secció és el conegut com a “blister”

Es treballa en totes aquelles fases del producte del client que es precisi, adoptant un conjunt de solucions personalitzades al menor cost possible. Això comporta:

-l’assessorament
-el disseny
-la creació i producció de l’envàs, adaptat al producte
-el manipulat previ si és necessari
-el propi envasat i l’embalatge final amb paletització

 

Disposem d’equips de moldejat i d’envasament d’alta tecnologia, adaptats per a treballar amb diferents materials (PET, PVC o PS)  El material més utilitzat és el PVC (clorur polivinílic) Pot variar el seu gruix, així com el seu color, segons les necessitats demanades pel producte a envasar i les preferències del client.

Segons les necessitats d’exposició del producte del client i el seu format, fem l’estudi i recomanem una personalització per a l’envàs. Es realitza una maqueta prototip i es fa una valoració dels cost associats dels utillatges necessaris del projecte (motlle, troquel, selladors…)

El resultat és un envàs:

  • Transparent: visió del producte del client
  • Resistent: protecció òptima i duradera per al producte
  • Amb imatge de marca: incorporació de cartró imprès, amb la informació necessària
  • Seguretat: sistemes d’envasat per alta freqüència, termolacat, laminat al buit…
  • Adaptables als diversos sistemes de venda: de fàcil col·locació en lineals de comercialització, i que poden complir la doble funció d’envàs i d’expositor

Comptem amb diferents possibilitats d’envasat, segons el tipus de tancament del producte a realitzar :

1. Blister Termosegellat

El cartró aportat pel client, s’enganxa amb l’alvèol de plàstic que prèviament termoconformem a la mida requerida pel client
Dors del cartró amb tractament encolat per a fer possible el seu segellat amb el plàstic, gràcies a l’aplicació de calor.

termosegellat

Blister termoseg.

2. Doble Blister Termosegellat

Resultant de la unió de 2 capes de plàstic, una d’elles prèviament termoconformada, gràcies a l’aplicació de calor. Opuscle interior identificatiu, aportat pel client.

doble blister termosegellat

blister

 

 

 

3. Doble Blister amb soldadura per alta freqüència

Resultant de la unió de 2 capes de plàstic prèviament termoconformades, gràcies a l’energia creada per un camp electromagnètic i l’aplicació de pressió. Opuscle interior identificatiu, aportat pel client.

Doble Blister A.F.
af

4. Blister autotancament

Alvèol termoconformat de plàstic, que gràcies al tancament per ancoratges de fàcil obertura, que facilita l’accés a l’interior de l’envàs. Opuscle interior identificatiu, aportat pel client.

autotanca

Blister autotancament

Tecnologia d’envasat en blister de producció linial

 

Safata de plàstic

Element per a facilitar la col·locació del producte del client, resultant del termoconformat del plàstic. Amb la forma, color i dimensions personalitzades.

safata

 

illig

 

 

 

 

 

Retractilat

Embolcall de plàstic resultant de l’aplicació de calor mitjançant un forn industrial, que possibilita que el producte quedi totalment recobert de film plastificat.

retractil

retractilat

blisters

ct_13889