La fundació centra també la seva activitat en el contacte amb empreses que estan interessades en externalitzar algún procés de la seva cadena productiva. En aquests casos, habitualment, el client trasllada la fabricació i/o ensamblatge de qualsevol producte a les nostres instal·lacions, implicant normalment el trasllat simultani de maquinària de la seva propietat (premses, injectors, robots, retractiladores, etiquetadores, etc.)

Tanmateix també oferim als nostres clients la possibilitat de invertir en qualsevol procés manual, en ordre de reduïr els costos de producció, o mecànic, en ordre d’ampliar la seva capacitat productiva.

Cal fer esment en aquest sentit de les possibilitats logístiques i d’espai de les nostres instal.lacions amb 2.800 m2 de superfície útil entre tallers i magatzem.

treball