Fundació President Amat Roumens

CIF – G58049016

Inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 199

Campiones olímpiques, 36  –  08225  Terrassa (Barcelona)

Tlf. 937883662

Fax. 937890028

Horari de recepció: de dilluns a divendres de 8:00h a 20:00h