El passat mes de desembre es va iniciar el curs de formació FOAP en Neteja Viària, amb una durada total de 186 h, que finalitza la primera quinzena del mes de març. Aquesta formació la realitzen un total de 8 participants amb discapacitat intel·lectual que es troben a l’atur i volen millorar la seva empleabilitat a través d’una formació en competències tranversals, així com en matèria específica de Neteja Viària.

Els programes de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) tenen com a finalitat oferir a persones en actiu, prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral.

Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu.