Hem acabat amb èxit els dos cursos de formació ocupacional pel que han passat un total de 16 alumnes amb discapacitat intel·lectual en situació d’atur. Aquests cursos tenen per objectiu adquirir competències tècniques i competències transversals perquè en un futur puguin desenvolupar un treball de forma més autònoma.

El curs de jardineria es va iniciar el passat 29 de març i ha finalitzat el 29 de juliol amb un total de 8 alumnes, dos dels quals s’han incorporat a treballar a la fundació. Un total de 486 hores  per a formar-se en  els mòduls següents:

  • Botànica : morfologia, fisiologia , nomenclatura.
  • Eines i maquinària: eines de tall , recollida , neteja, bufadora , desbrossadora , segadora.
  • Construcció de parcs i jardins : elements i material que composen un jardí , disseny, instal·lació del reg , plantació).
  • Manteniment de parcs i jardins : netejar, desbrossar, segar , regar , plantar, retall d’arbustiva.
  • La gespa: funció , varietats, plantació , tasques de manteniment.
  • Els centres de jardineria : tasques de neteja, etiquetatge, col•locació , reg.
  • Riscos laborals en jardineria : epi’s en la utilització de maquinària, riscos de treball per climatologia, espais públics tant pel treballador com el vianant.
  • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere: el mon laboral , elaboració del currículum, suport per a la planificació i entrega del currículum, relacions laborals ( habilitats socials ), igualtat de gènere, discriminació, reciclatge.

La metodologia emprada per a la formació  es basa en el suport conductual positiu tenint en compte el màxim de variables que influeixen en l’aparició de conductes, tutoritzacions per tal d’orintar i donar suport individualitzat i aprenentatge de les competències professionañs integrant en la pràctica laboral aspectes com el coneixement de les eines i productes, l’aplicació de les mesures de seguretat, preparació del lloc de treball, aplicació del procediment i dels criteris de verificació/qualitat i finalment, la neteja i manteniment de les eines i maquinària de treball.

En el cas del curs de neteja viària els alumnes han rebut classes pràctiques durant tres mesos en diferents espais de la ciutat. Han realitzat tasques de neteja en espais exteriors -pàtria i solars- i espais interiors – pàrquings i naus industrials -. L’objectiu del curs és que l’alumne sigui capaç de treballar amb autonomia, seguretat i responsabilitat i que tingui coneixements dels tipus de neteja, els productes i sensibilització ambiental.

Tots dos cursos es complementen amb una sessió tècnica de cerca d’ocupació. Els monitors els ensenyen a preparar un currículum i donen pautes per augmentar les seves habilitats socials amb l’objectiu de facilitar la seva inserció laboral. L’acció formativa forma part del Programa FOAP i està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fondo Social Europeu.