Hem acabat amb èxit dos cursos de formació ocupacional. 9 alumnes amb discapacitat intel·lectual a l’atur s’han format com auxiliars de jardineria i 10 alumnes més han fet un curs de neteja viària

En el primer semestre de l’any, Fupar ha dut a terme dos cursos de formació ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, o amb una patologia dual, que estaven en situació de desocupació. Aquests cursos tenen com a objectiu adquirir noves competències tècniques i competències transversals per a un futur poder desenvolupar una feina de manera més autònoma.

El curs de jardineria s’ha dut a terme entre els mesos de maig i juliol i hi han participat 9 alumnes. Al llarg del curs els alumnes han realitzat tasques de manteniment de jardins i han practicat tècniques com podar, abonar, segar i desbrossar. El curs també ha constat de sessions teoricopràctiques de sistemes de col·locació de reg, manteniment de plantes i reconeixement d’insectes i fongs per la prevenció de plagues.

En el cas del curs de neteja viària els alumnes han rebut classes pràctiques durant tres mesos a diferents espais de la ciutat. Han realitzat tasques de neteja a espais exteriors –patis i solars- i espais interiors – pàrquings i naus industrials – . L’objectiu del curs és que l’alumne sigui capaç de treballar amb autonomia, seguretat i responsabilitat i que tingui coneixements dels tipus de neteja, dels productes i sensibilització ambiental.
Ambdós cursos es complementen amb una sessió tècnica de recerca de feina. Els monitors els ensenyen a preparar un currículum i donen pautes per augmentar les seves habilitats socials amb l’objectiu de facilitar la seva inserció laboral.
L’acció formativa forma part del Programa FOAP i està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.