Fupar ha donat a conèixer la resolució de la subvenció per desenvolupar el programa de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i suport a la Inserció de les persones amb discapacitat (SIOAS), que l’entitat realitzarà de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021.

L’objectiu d’aquest programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari, així com aplicar la metodologia de treball amb suport per a aquelles persones amb necessitats especials d’inserció.

En aquest sentit, aquest programa busca millorar l’ocupabilitat i la qualificació professional de les persones participants davant l’actualització constant que ens requereix el mercat laboral, tenint en compte les pròpies necessitats de la persona i situant-la en el centre del propi procés com a part activa.

Requisits de participació

El programa va dirigit a un total de 20 persones majors de 16 anys, que disposin del certificat de discapacitat psíquica, física, sensorial, trastorn de la salut mental o capacitat intel·lectual límit, totes elles amb especials dificultats, reconegut pels òrgans oficials de la Generalitat de Catalunya.

Les persones participants han de trobar-se en situació de demandants d’ocupació, estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), o bé ser persones en actiu que es troben en fase de seguiment i que reben l’acompanyament d’una metodologia de treball amb suport.

El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa SIOAS són:

  • Formació tècnico-professional en l’especialitat: Activitats Auxiliars de Comerç (260 hores)
  • Sessions de motivació i detecció d’interessos, necessitats i projecció de futur de la persona participant.
  •  Sessions d’orientació i informació per a la recerca de treball.
  • Tutories individualitzades.
  • Accions formatives per a la millora de competències, tant transversals com tècnico-professionals, orientades a millorar la capacitació professional.
  • Visites per conèixer l’entorn productiu, així com diferents perfils professionals.
  • Accions de prospecció per a la realització de pràctiques professionals no laborals, així com per al foment d’una contractació efectiva.
  • Seguiment de les insercions mitjançant metodologia del Treball amb Suport.
  • Acompanyament social de la persona per garantir un procés d’èxit per a la persona.

Col·labora:

Aquest projecte està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.