Aquesta feina dóna ocupació 3 persones del Centre Especial de Treball. L’adjudicació, feta pel Consorci de Residus del Vallès Occidental, serà vigent per un periode de 4 anys.

El procés de recollida es realitza a 40 contenidors ubicats a Terrassa i a municipis de les rodalies. Els treballadors són els encarregats de fer aquesta recollida dels recipients plens i de l’abocament a uns dipòsits que després són traslladats a la deixalleria. Es calcula que es recolliran 41.000 litres d’oli a l’any.

Amb aquesta acció, es compleix la voluntat dels ajuntaments d’apropar i facilitar al ciutadà la recollida d’oli, una tasca que es complementa amb el servei que presten la majoria d’ajuntaments a través de les deixalleries municipals.

fupar_oli_3fupar_oli_2

Beneficis ambientals

L’oli és un dels residus domèstics més contaminants i, a la vegada, un dels que té menys recollida selectiva. Aquest sistema de recollida contribueix a la conservació del medi ambient, evitant vessaments de qualsevol tipus a la natura. També significa un estalvi en el tractament d’aigües residuals a les depuradores i en el manteniment de canonades i la xarxa de clavegueram. A més a més, es

posa en valor un residu contaminant en forma de biocombustible i es redueixen els gasos d’efecte hivernacle en la fabricació del biodièsel. El Consorci s’encarrega de la gestió de l’oli recollit per Fupar.

 

Les dades

  • 7 municipis: Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Matadera, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars.
  • 40 contenidors
  • Servei per a 263.000 persones
  • 41.000 litres anuals