La Fundació Fupar y el Club de Bàsquet Sant Pere renoven l’acord de col·laboració per a la temporada 2017-2018 pel qual el Club de Bàsquet Sant Pere cedirà, un any més, les seves instal·lacions per dur a terme les activitats d’entrenament esportiu de la Fundació President Amat Roumens – Fupar. Aquest acord ha estat formalitzat per part del Director – Gerent de Fupar, i el President del Club de Bàsquet Sant Pere, Marc de la Torre.

L’esport com a eina d’inclusió

Els valors que promou l’esport com la igualtat, l’esforç o el treball en equip, contribueixen a crear una societat més inclusiva i igualitària per a totes les persones. A més, mitjançant activitats esportives com el bàsquet es reforcen les habilitats socials de les persones i es creen noves relacions personals, alhora que es promou un desenvolupament normalitzat de les persones en entorns inclusius dins la ciutat. En aquest sentit, el Centre Ocupacional de Fupar promou un estil de vida saludable adequat a les necessitats de suport de cada persona i a les condicions sociolaborals de l’entorn, i fomenta l’ús de serveis comunitaris com a estratègia per afavorir la inclusió.

Treball en xarxa amb la comunitat

La vinculació entre Fupar i el Club de Bàsquet Sant Pere es va iniciar a principis del 2016, i amb la signatura d’aquest acord es formalitza una relació beneficiosa per a ambdues entitats per al foment de l’esport i la inclusió social de les persones amb diversitat funcional a la comunitat.