Durant el mes de setembre, Fupar està portant a terme diverses sessions formatives sobre mesures preventives de la Covid-19, com a recordatori i actualització en relació amb la nova situació de la pandèmia, que van adreçades totes les persones que formen part de l’entitat.

L’objectiu d’aquesta acció és informar, sensibilitzar, conscienciar, resoldre dubtes i protegir les persones vinculades als diferents serveis de l’organització, i especialment les persones en situació de vulnerabilitat. De forma indirecta, també busca protegir les persones de l’entorn i cercles propers, com familiars o contactes directes, o tots aquells indirectes.

Sessions adaptades a les persones

A causa de la situació canviant de la pandèmia, s’han dut a terme formacions diferenciades en format i en contingut, on s’aborden i s’adapten les diferents temàtiques relacionades amb la Covid-19 per fer-les accessibles a totes les persones vinculades a l’organització.

Entre d’altres, les formacions tracten la importància de protegir-se davant d’aquest nou virus i de com fer-ho, així com sobre el minuciós protocol que cal seguir en el cas d’una persona vinculada a l’entitat hagi estat en contacte estret amb una persona que tingui símptomes.

Durant les sessions, que es realitzen en grups reduïts seguint les mesures de seguretat i protecció, es plantegen les casuístiques possibles per resoldre dubtes i minimitzar així el risc de contagi i la propagació del virus, tant dins com fora de l’organització.

Les formacions posen el focus en la responsabilitat individual i col·lectiva, així com en la necessària protecció de les persones més vulnerables, i  també sobre la importància de detectar els símptomes més evidents, però sobretot els menys coneguts, ja que són els que sovint generen més dubtes en protocols d’actuació.

La salut al centre de tot

Fupar referma així la seva aposta per la salut i el seu compromís amb la societat, la ciutat i el territori, posant les persones i la seva salut en el centre com a prioritat, apel·lant a la responsabilitat individual i col·lectiva per al benestar comú, amb la voluntat de sumar forces i evitar la propagació de contagis.

Des del principi de la pandèmia, l’entitat ha continuat acompanyant, formant i informant les persones vinculades directament a l’organització a través de diferents canals, així com els seus familiars directes, per tal d’actualitzar amb les noves mesures, prevenir i minimitzar qualsevol possibiliat de contagi. Pel que fa a la reincorporació a Fupar un cop superat l’estat d’alarma, ha estat de forma escalonada, prioritzant la salut de totes les persones, especialment la d’aquelles en situació de major vulnerabilitat.