El nou espai afavoreix la inserció laboral de persones amb diversitat funcional d’especial dificultat i permet una major especialització dels treballadors i treballadores de l’entitat

La recentment estrenada «sala neta» forma part de l’aposta estratègica de creixement sostenible que la Fundació Fupar es proposa per aquest 2018. La nova infraestructura té com a objectiu oferir solucions al sector farmacèutic industrial i alhora créixer en ocupació i especialització de la plantilla de treballadors amb diversitat funcional de l’entitat. El projecte ha estat subvencionat en un 35% per la Fundación ONCE en el marc del programa de subvencions del Pla d’Inversions per a Infraestructures Regionals (PiR).

Un espai lliure de contaminació

Una sala neta és un espai aïllat en què es controlen i es regulen les condicions ambientals, com la temperatura, la pressió, la humitat o la concentració de partícules, amb l’objectiu d’aconseguir un ambient net amb baixos nivells de contaminació. Aquest tipus de cambres s’utilitzen per manipular productes que requereixen d’unes condicions higièniques i ambientals concretes, com els productes de cosmètica, parafarmàcia o del sector alimentari.

Fupar és l’únic Centre Especial de Treball del Vallès Occidental que actualment compta amb unes instal·lacions d’aquestes característiques. La nova sala, situada a la nau industrial de l’entitat, ocupa un espai de 100m² i disposa d’un magatzem addicional de 800m², a més d’un moll de càrrega i descàrrega. La cambra busca majors estàndards de qualitat i s’adapta a les necessitats del mercat en estricte compliment de les autoritzacions i normatives vigents.

Inclusió laboral en la indústria farmacèutica

La nova infraestructura, a banda d’oferir llocs de feina especialitzats, afavoreix  la inserció laboral de persones amb diversitat funcional d’especial dificultat, com són les persones d’avançada edat, prioritàriament majors de cinquanta anys, o aquelles que tenen dificultats de relació amb l’entorn, discapacitats físiques afegides o problemes psicomotrius.

El nou espai, diàfan i silenciós, genera un clima de treball tranquil sense distorsions ambientals que incrementa el benestar dels treballadors. Al mateix temps, el tipus de manipulat i envasat que s’hi realitza genera una rutina metòdica de treball que afavoreix l’autonomia de les persones i potencia les seves habilitats i capacitats psicomotrius.

L’especificitat de la sala requereix també d’una especialització de la plantilla de treballadors, que han rebut formacions continuades sobre protocols específics de treball, estàndards higiènics i nocions sobre normatives de vestuari, com és l’ús obligatori de guants, bata i peücs, per accedir a l’interior de la cambra.

Centre Especial de Treball

La Fundació Fupar com a Centre Especial de Treball genera llocs de feina estables i de qualitat per a persones amb diversitat funcional. L’entitat desenvolupa metodologies innovadores de capacitació professional i ocupabilitat per tal d’ajudar les empreses clients, mitjançant els serveis que ofereix, a ser competitives i alhora socialment responsables. Actualment, Fupar dona ocupació i ofereix inclusió social a més de 350 persones amb diversitat funcional a través d’un Centre Especial de Treball i d’un Centre Ocupacional.