Fupar ha donat a conèixer que el pròxim 1 de juliol del 2019 inicia un nou programa d’orientació, formació i inserció laboral en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) 2018-2019, impulsat per Fundación ONCE i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE). Les accions previstes dins d’aquest programa s’allargaran fins al 30 de novembre del 2019.

Programa ‘Desmarca’t’

En concret, la subvenció va destinada a desenvolupar el programa ‘Desmarca’t’ de Fupar, destinat a 15 persones en situació de desocupació, majors de 30 anys, amb l’objectiu de millorar el grau d’ocupabilitat i incrementar les possibilitats d’incorporació al mercat laboral mitjançant accions d’orientació, formació i acompanyament en la inserció laboral a través de la metodologia de Treball amb Suport.

El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa POISES són:

  •  Sessions de motivació i detecció d’interessos, necessitats i projecció de futur de la persona participant.
  •  Sessions d’orientació i informació per a la recerca de treball.
  • Tutories individualitzades.
  • Accions formatives per a la millora de competències, tant transversals com tècnico-professionals, orientades a millorar la capacitació professional.
  • Visites per conèixer l’entorn productiu, així com diferents perfils professionals.
  • Accions de prospecció per a la realització de pràctiques professionals no laborals, així com per al foment d’una contractació efectiva.
  • Seguiment de les insercions mitjançant metodologia del Treball amb Suport.
  • Acompanyament social de la persona per garantir un procés d’èxit per a la persona.

ONCE