Equips de jardineria i neteja de Fupar s’encarreguen diàriament de la neteja de zones exteriors de Terrassa. Durant el mes de desembre de 2017, la Fundació organitza un nou curs d’operari/a de neteja viària amb una durada de més de 200 hores, que ofereix formació especialitzada a 8 persones amb diversitat funcional, i que es durà a terme fins al març del 2018.

Inserció laboral activa

La Fundació col·labora amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de polítiques d’ocupació per promoure la formació ocupacional de persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual, en situació d’atur i inscrites al SOC. Aquesta acció formativa es desenvolupa en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu.

Finalitza el Programa de Garantia Juvenil

L’última setmana de novembre, han finalitzat les formacions a mida i l’itinerari d’inserció que s’ha realitzat en el marc dels Programes Singulars 2016 – Garantia Juvenil. Els resultats han estat positius: de febrer a novembre s’han atès un total de 32 joves i s’ha realitzat una prospecció a empreses per aconseguir la seva inserció en empreses ordinàries, amb un total de 15 contractes formalitzats.