El conjunt d’aquests CET’s, dónen ocupació a més de 900 persones de la zona de Terrassa i de Sabadell, convertint-se en una força empresarial de primer ordre. Per Ignasi Cusidó, president de Fupar, es tracta d’aprofitar “les sinèrgies per fer un millor catàleg de serveis i ser més competitius, sense que això vagi en detriment de la identitat pròpia de cada un dels centres”.

 

CIPO, FUPAR i PRODIS

CETSAL neix amb l’objectiu de dotar de major capacitat als tres Centres Especials de Treball per fer front a les demandes que es presentin per part dels seus clients o de possibles nous clients. D’aquesta manera, a través de CETSAL, es poden prestar serveis d’àmbits tan diversos com la jardineria, la neteja, la bugaderia, les arts gràfiques, el manteniment viari, la destrucció de documents, els serveis industrials, de floristeria, o proveir personal de suport.

 

IMG_7641 CETSAL1

Aquesta unió representa una aposta en ferm de les tres entitats per posar en valor la incidència d’aquests centres en el conjunt de la comarca, tant per als clients, com per a totes les persones que ofereixen la oportunitat de treballar en el món laboral ordinari. Al mateix temps, CETSAL és la resposta a la proliferació de Centres Especials de Treball que es valen de les condicions favorables d’aquests centres però que funcionen com a empreses mercantils on la prioritat són els beneficis i no l’acompanyament i preocupació per les persones amb especials dificultats. En aquest sentit, Maise Balcells, presidenta de Prodis, defensa “la necessitat d’actuar com altaveus per a totes les persones amb especials dificultats de suport que treballen a les nostres empreses i la missió 100% social i sense ànim de lucre de les nostres

Avel·lí Garrigós, president de CIPO, ha destacat també la determinació d’actuar “conjuntament” per defensar els drets dels treballadors amb especials dificultats de suport i la “suma d’esforços per ser una sola veu davant les administracions en defensa del sector davant impagaments o endarreriments”. Els tres presidents han destacat la importància de la pervivència dels centres especials de treball per donar “resposta social a una realitat que, sense aquests centres, seria un problema social”.

La presentació, celebrada a la seu de Fupar, ha reunit al president de CIPO, Avel·lí Garrigós, Maise Balcells, presidenta de Prodis, i Ignasi Cusidó, president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa (Fupar, La Llar i Centre Cultural Terrassa). Tots tres han coincidit en valorar la col·laboració com un repte que ha de millorar els serveis que els propis centres de treball ofereixen, però que al mateix temps optimitzi recursos, sense deixar de donar visibilitat a les capacitats de les persones amb les què treballen.

 

VÍDEO