SUPORTS IMPRESOS

/SUPORTS IMPRESOS
SUPORTS IMPRESOS 2017-07-27T16:22:32+02:00

La secció d’impressió digital és una de les darreres àrees d’ocupació creades dins el Centre Especial de Treball. La iniciativa laboral va sorgir l’any 2007 després de formar deu operaris d’entre el nostre col·lectiu atès, en la impressió i confecció de suports publicitaris.

Es treballa tant sobre suports tèxtils, sobre lona de PVC, així com també vinils per a enganxar, disposant la secció de diferents tipus de maquinària d’impressió segons el procés. Dins la fundació es realitza des del disseny i preparació de la imatge a imprimir, fins a l’acabat final del suport segons necessitats del client.

Els encàrrecs principals que es treballen es fan sobre teixit, per la peculiaritat d’aquests suports al tenir una base tèxtil (polièster ignífug), que substitueix el tradicional PVC, sobre la qual s’imprimeix amb tintes no contaminants, fabricades amb base aigua, i sense dissolvents. Així s’obtenen suports ecològics i reciclables, i menys pesants que les tradicionals lones de PVC.

S’utilitzi el suport que s’utilitzi, la impressió digital garanteix la durabilitat de la imatge impresa i màxima resistència a la intempèrie, tot amb un preu molt competitiu.

Gran ventall de suports:

Pot consultar en aquest enllaç el nostre catàleg de productes amb les diferents possibilitats de servei de la secció

Contractar algun servei d’aquesta secció els pot ajudar de cara a l’acompliment de la LLISMI, llei que els afecta en cas que sigui una entitat que ocupi més de 50 treballadors

CONSULTI AQUÍ ELS BENEFICIS PER A EMPRESES