Per complementar les possibilitats productives de la secció, disposem de maquinària pròpia per a la impressió i tall de vinils i plafons de les següents característiques:

VINILS (làmina adhesiva)

  • De impressió digital (fins a una amplada de 1,4 m. Qualsevol tipus de disseny.
  • Amb tall incorporat (per a troquelar qualsevol forma, lletra, etc.).
  • Laminats (quan s’han d’ubicar a l’exterior, per aconseguir una major durabilitat).

PÓSTERS (paper fotogràfic)

  • Impressió fins a 1,4 m. d’originals a màxima resolució.

PLAFONS (de 3 a 10 mm. de gruix)

  • De cartró-ploma (també conegut com a foam, fet en poliestirè).
  • De fórex (material més rígid i resistent que el cartró-ploma, fet en PVC).

vinil vehicle

paper fotografic

plafó cartró-ploma

cartró ploma