Denominació Social
Fundació Privada President Amat Roumens

Seu Social
Campiones Olímpiques, 36 – 08225 TERRASSA – Cataluña – Espanya – Apartat de Correus 576
CIF: G-58049016
Telèfon: 93 788 36 62
Fax: 93 789 00 28
Correu electrònic: fundacio@fupar.cat

Avís legal

La Fundació President Amat Roumens (Fupar) està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 199.

La finalitat de la pàgina web de la Fundació Privada President Amat Roumens són informar i comercialitzar els productes i serveis que l’entitat ofereix, així com facilitar tota la informació sobre els serveis psico-social i d’oci prestats per la nostra entitat.

Tota la informació que conté la pàgina web de la fundació és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que pot haver-hi modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació de la web de Fupar és de l’usuari. L’entitat es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva.

Fupar rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per la mateixa fundació, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i la pàgina web de Fupar.

La fundació rebutja la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que puguin derivar-se del mal funcionament del navegador.

La reproducció, l’ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització de Fupar són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.
Les úniques adreces oficials de Fupar en Internet són: https://www.fupar.es – http://www.fupar.com – http://fupar.cat