1971

Els coneguts llavors com a Tallers Protegits Amat Roumens tenen els seus orígens aquest any, arrel d’una proposta efectuada per un grup de pares, que cercaven donar continuïtat al procés de formació i d’integració social dels seus fills amb discapacitat, una vegada finalitzada l’etapa d’educació especial. El projecte es va iniciar a partir d’un plantejament nou al nostre país, basat en l’ocupació laboral com a forma d’integració, que va significar en aquell moment una experiència innovadora a l’Estat espanyol.

1972 fupar 21

L’activitat començà amb 15 professionals i un col·lectiu atès de 60 persones, bàsicament realitzant treballs manipulatius.

1978

L’envergadura del projecte empresarial i ocupacional va creixent arribant aquest any a l’atenció de 240 persones amb discapacitat psíquica i un equip de 44 professionals.

edifici vell

1985

Es constitueix la FUPAR com és coneguda avui dia, Fundació Privada President Amat Roumens, gràcies a la seva incorporació dins l’activitat de l’Obra Social de Caixa Terrassa, entitat afectada pels processos de fusió bancària i convertida en l’actual Fundació Antigues Caixes Catalanes.

Es diversifica l’activitat amb la creació del servei de jardineria a domicili.

1991
S’inaugura el servei de rentat de vehicles i el centre de jardineria

2004

El mes de setembre la Fupar es trasllada de seu social amb totes les seves activitats, deixant les instal·lacions envellides i poc funcionals del carrer Francesc Oller, cap al nou espai actual amb el doble de superfície construïda, i fent possible l’actual creixement, diversificació d’activitats i per conseqüència, una major ocupació del nostre col·lectiu atès. El nou indret suposa una illa assistencial de referència a nivell local pel fet de compartir veïnat amb la Fundació President Torres Falguera, inclosa també la seva gestió dins la Fundació d’Antigues Caixes Catalanes, i dedicada a serveis d’atenció a la tercera edat (residència, centre de dia, atenció domiciliària i ortopèdia).

ct_7886

2013

Es constitueix el nou Patronat de la Fupar, encarregada de donar continuïtat a l’activitat portada a terme fins llavors per l’Obra Social esmentada. La Fundació Antiga Caixa Terrassa és l’entitat resultant i la que controla la gestió de la nostra Fundació.

2018

L’àrea de serveis mediambientals (jardineria i neteja) es trasllada a unes noves instal·lacions ubicades al polígon industrial Nord de Terrassa, adquirides per la Fundació.