La nostra missió: les persones amb discapacitat

El nostre camí: el servei a empreses i particulars

El nostre compromís: la societat

El nostre treball: ètic i responsable, de qualitat, en xarxa i socialment innovador

linia

 

MISSIÓ

Som una entitat d’economia social i sense finalitat de lucre, creada per a generar oportunitats laborals estables i de qualitat, formació professional, serveis assistencials d’atenció terapèutica i activitats socioeducatives en el temps de lleure a persones adultes amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual.
L’objectiu final i específic de l’entitat és el d’aconseguir tant com sigui possible la capacitació professional, el desenvolupament ple dels seus interessos, la participació a la vida social i econòmica i la millora de la qualitat de vida del personal atès.

 

 

 

 

VISIÓ

Fupar aspira a convertir-se en una entitat sostenible i de referència, pel que fa a la gestió d’alternatives laborals adaptades, així com també a la programació de plans d’atenció per a les persones usuàries i les seves famílies.

Per això, treballem contínuament gestionant amb eficiència el centre especial de treball i tots els serveis i programes d’atenció a la persona que permetin contribuir a desenvolupar el seu projecte de vida, mantenint una coherència en les activitats i decisions diàries de tots els professionals, així com en els impactes de les seves actuacions i com aquestes són percebudes per les persones usuàries, la clientela i altres grups d’interès.