Diversifiquem els nostres àmbits d’actuació per donar resposta a les necessitats de suport i acompanyament de les persones amb discapacitat, generant projectes de vida, oportunitats d’inclusió sociolaboral i garantint els seus drets com a ciutadans/es.