L’economia social, l’ús responsable dels recursos, el respecte pel mediambient i l’atenció a la persona defineixen el model de gestió de Fupar. A més, són principis bàsics la qualitat i l’eficiència.

Orientem els processos de gestió interna a l’obtenció de resultats i medició dels seus impactes, fent que la presa de decisions estigui basada en la anàlisi de dades i orientada a la millora continua. A més, realitzem un treball de qualitat per a les nostres empreses clients, orientant l’eficiència en la gestió i producció en tots els processos i operacions de les diferents línies de negoci del centre especial de treball.

En referència a l’atenció a la persona, som una organització centrada en la persona, que cerca la qualitat de les seves actuacions i dirigeix la seva pràctica i esforç a consolidar en el temps els projectes, les activitats i accions que promouen la satisfacció de les persones treballadores i persones usuàries , oferint uns serveis i programes de qualitat que fomenten la inclusió a la comunitat.

L’entitat TÜV-RHEINLAND acredita que el sistema de gestió de la qualitat implantat és conforme a la norma ISO 9001:2008, tant per les activitats empresarials com per la prestació de serveis assistencials.

 

Q Qualitat de servei

Dinàmica

Ajusta la seva estratègia a mesura que es produeixen variacions en l’entorn per a esdevenir una entitat en continu aprenentatge.

Referent

Innovadora per a oferir nous serveis, nous productes, i nous camins que permetin augmentar el nombre de persones contractades, el més alt grau de inclusió, autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Líder
El lideratge, com una gestió eficient, s’entén des de dos eixos:
El desenvolupament d’un model d’empresa social capdavantera
En la formulació de programes centrats en la persona

Eficiència en la gestió

Utilitzem eficaçment els recursos disponibles  a través d’una planificació efectiva i acurada, basada en la anàlisi de dades i la millora continua.

Transparent

Contribuïm a l’assoliment d’una societat millor, fent que la gestió sigui transparent, tant en els resultats obtinguts, com en els mitjans utilitzats, i donem comptes de la seva utilització i resultats.

 

Q Qualitat de relació

Professional

Cada membre de la organització garanteix l’acompliment de la missió, així com la voluntat de servei a la societat mitjançant una actuació basada en l’ètica, la professionalitat i responsabilitat. Per això impulsa la formació continuada com a eix fonamental per a millorar les intervencions de gestió interna, la dirigida a l’usuariat i la d’atenció a la clientela.

Participativa

Donem impuls a la participació i comunicació amb els nostres entorns i grups d’interès, dotant-los de les eines i recursos necessaris per a realitzar un treball en xarxa.

Proactiva

Promovem l’actitud preventiva per part de tots els professionals per a aconseguir que l’usuariat i clientela rebin la millor atenció possible.

Respecte mutu i dignitat

Les relacions interpersonals es fonamenten en el respecte mutu, l’esperit d’equip, la col·laboració, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

Propera

Treballem per aproximar les sensibilitats i aconseguir unes millors relacions personals i laborals.

Reconeixem a la persona amb discapacitat com a persona de ple dret, pel que establim una relació interpersonal fonamentada en la reciprocitat.

 

Q Qualitat de vida

Compromesa

Prioritzem la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

Inclusiva

Fomentem i promovem que la persona amb discapacitat tingui una vida el més normalitzada possible en la seva comunitat i oferim els suports necessaris en les diferents situacions vitals.

Contribuïm permanentment a que les persones disposin d’oportunitats de tenir relacions personals i socials significatives.

Adaptable

Proporcionem activitats, ritmes i rutines adequades a la situació particular de les persones i fomentem, sempre que sigui possible, l’ús dels serveis comunitaris.

logo tuv ID

 
 

DSCN0465