Manteniment d’espais verds

L’àrea de serveis de jardineria dedica la major part de temps i recursos al manteniment de tot tipus d’espais verds. Els nostres clients confien anualment en la capacitat de la secció per fer un servei constant de qualitat al millor preu possible. Segons les necessitats de l’espai i el pressupost de que disposi el client, es fa una proposta de pla de manteniment que pot variar entre una freqüència diària, setmanal, mensual, etc.

L’àmbit d’actuació és bàsicament comarcal, tot i que es realitzen serveis de manteniment a bona part de la província de Barcelona. Treballem per a clients tant públics (ajuntaments i altres administracions) com privats (sobretot empreses i comunitats). Més de 60 clients confien mensualment en aquest servei, que suposa una ocupació estable per a 17 equips de jardiners.

Els treballs que duem a terme més comunament amb els nostres equips són:

  • Sega de gespes i praderies (reg, sega, retall de vores, eliminació de males herbes o escardes, foradat i oreig, enceballs…).
  • Treball en espècies arbustives i enfiladisses  (reg, adobat, retall…).
  • Manteniment de superfícies amb sauló/terra (neteges manual i mecànica, entrecavats, herbicides, adobs, reposició de flors de temporada, rasclats…).
  • Actuacions en arbrat (poda, realçat, pinçat, brocada, tala…).
  • Sistemes de reg (instal·lació, control, regulació i reparació).
  • Aplicació de tractaments fitosanitaris (preventius i específics per al control de plagues).

 

ct_10717

DIGITAL IMAGE

Uriach 023

 

 

puigsacalm