LaFACT Fupar desenvoluparà, en l’àmbit de la formació i inserció, tres nous projectes per millorar l’ocupabilitat de les persones joves amb discapacitat en el marc del Programa Operatiu POEJ 2014-2020.

Work in progress

El projecte Work in progress (Octubre 2021-Febrer 2022) va dirigit a un total de deu persones participants entre 16 i 29 anys, inscrites al sistema de Garantia Juvenil i amb el certificat de discapacitat reconegut amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual, discapacitat psicosocial o discapacitat del desenvolupament.

El projecte contempla un itinerari formatiu amb tres accions formatives: la primera d’elles dirigida a reforçar les competències per a l’ocupació (competències transversals com a reforç a l’ocupabilitat); la segona vinculada a l’especialitat formativa d’Auxiliar de Jardineria; i finalment, dins de l’itinerari plantejat, la formació en el lloc de treball.

Aquest projecte està cofinançat per la Fundació ONCE i el FSE en el marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la selecció d’operacions per al reforç de l’ocupabilitat de persones joves amb discapacitat “Un a Un” 2021-2022.

 

   

 

Talent

El projecte Talent (Febrer 2022-Juny 2022) va dirigit a un total de sis persones participants dones entre 16 i 29 anys, inscrites al sistema de Garantia Juvenil i amb el certificat de discapacitat reconegut amb diagnòstic de Trastorn del desenvolupament, TEA, Asperger i trastorn mental.

El programa pretén reforçar l’ocupabilitat de les dones joves amb discapacitat psicosocial oferint una perspectiva de gènere transversal a través de l’execució d’activitats grupals per al desenvolupament de competències transversals, coaching i mentoria individual que millori el seu autoconeixement, l’acceptació de la seva situació de discapacitat des d’una perspectiva de superació i apoderament, comptant amb el suport explícit de l’entorn familiar i els recursos sociosanitaris vinculats a cadascuna d’elles.

Aquest projecte està cofinançat per la Fundació ONCE i el FSE en el marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la selecció d’operacions per al reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat psicosocial 2021-2022.

 

    

 

Orienta el teu futur

El projecte Orienta el teu futur (Octubre 2021-Febrer 2022) va dirigit a un total de sis persones participants entre 16 i 29 anys, inscrits en el sistema de Garantia Juvenil i amb el certificat de discapacitat reconegut amb diagnòstic de Trastorn del desenvolupament, TEA, Asperger i malaltia mental.

La participació de la persona jove en el projecte està d’acord amb un procés de transformació i pràctica centrada en la persona per la qual es promou la posada en marxa d’una cultura de suports personalitzats, donant un paper actiu a la persona.

Aquest projecte està cofinançat per la Fundació ONCE i el FSE en el marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la selecció d’operacions per al reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat psicosocial 2021-2022.