Fupar inicia un nou procés de selecció per trobar candidates i candidats que vulguin realitzar el curs d’Operari/ària en neteja viària (206 hores), que tindrà lloc del 20 de maig al 12 de juliol 2019 a les instal·lacions de Fupar, en el marc del programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP). Aquest programa ofereix a les persones en situació d’atur una formació d’acord al seu potencial, que s’adapta a les necessitats del mercat laboral. En aquest sentit, l’objectiu de la formació és afavorir la qualificació i promoció de les persones treballadores a través d’una formació especialitzada subvencionada.

Qui pot participar en el curs?

El curs de formació d’Operari/ària de neteja viària està adreçat a aquelles persones que disposen del certificat de discapacitat legalment reconegut pels òrgans oficials de la Generalitat de Catalunya, amb valoració de discapacitat intel·lectual o trastorn mental. Les persones candidates han de trobar-se en sitaució d’atur i estar inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).El procés de selecció s’inicia el 5 d’abril i finalitza el 10 de maig del 2019 i constarà d’una entrevista personal per valorar el nivell d’habilitats tècniques i funcionals per al desenvolupament d’aquesta tasca professional.

De què és el curs?

La formació, que té una durada total de 206 hores, està formada per diferents mòduls formatius relacionats amb la neteja viària i inclou pràctiques de perfeccionament un cop finalitzat el curs.

 • Coneixement de l’entorn laboral (10h)
 • Orientació en el plànol (20h)
 • Tipus de neteja (26h)
 • Desenvolupament de la neteja viària (90h)
 • Treballs complementaris (20h)
 • Prevenció de riscos (30h)
 • Formació complementària (10h)

Més detalls:

 • Entrevistes de selecció: del 5 d’abril al 10 de maig del 2019.
 • Data d’inici de la formació: 20 de maig del 2019.
 • Data de finalització de la formació: 12 de juliol del 2019.
 • Horari del curs: de dilluns a divendres, de 13h a 19h
 • Lloc de realització del curs: FUPAR (C/ Campiones olímpiques, 36, 08225 Terrassa)

Com em poso en contacte?

Les persones interessades en participar en el procés de selecció poden posar-se en contacte trucant al 93 788 36 62. Persones de contacte: Marta Martínez (extensió 2202) o Maria José Figueras (extensió 2149).

logos