La secció de jardineria ha realitzat tasques de replantació d’arbrat a diferents barris de la zona nord de la ciutat, corresponent a una licitació adjudicada a la fundació per concurs públic.

Concretament durant les darreres setmanes de 2016 es van plantar una vuitantena d’arbres de diferents espècies en escocells i espais que s’havien vist afectats per l’episodi de ventades de 2014.

Els treballs, consistents  a part de la plantació de l’arbrat en l’obertura del clot de plantació, aportació de substrat nou, instal·lació de malla antiarrel i sistema d’aireació, han suposat l’ocupació de 4 persones durant un mes.