Qui som2020-06-09T17:08:41+02:00

QUI SOM

Som una entitat d’economia social i sense ànim de lucre de referència al Vallès Occidental, constituïda el 23 de setembre de 1985 com a entitat continuadora de l’activitat dels Tallers Protegits Amat Roumens, creats el 23 d’agost de 1971, per donar continuïtat al procés de formació i inclusió sociolaboral de les persones adultes amb diversitat funcional.

D’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent, Fupar està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 199.

MISSIÓ

Situar a les persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament, en el centre del procés vital, oferint suports d’orientació al treball, suports terapèutics, psicopedagògics i socials oportuns, de caràcter professional i/o natural, sota criteris ètics, d’excel·lència, innovació i equitat.

Al mateix temps promovem la inserció laboral de persones amb discapacitat física, sensorial i derivada de salut mental.

Fupar es compromet a:2017-05-29T05:34:58+02:00
  • Integrar les necessitats i reptes de l’entorn en l’acció contínua

  • Crear oportunitats professionals personalitzades

  • Oferir serveis diürns d’acció terapèutica

  • Promoure la formació inicial i contínua vinculada a la funció professional

  • Facilitar processos de formació, orientació i inserció en entorns professionals inclusius

  • Construir xarxes interdependents amb suports naturals

  • Crear, gestionar i difondre el coneixement  amb d’altres entitats

  • Generar projectes de Lleure, preferentment inclusius

  • Oferir espais de formació i assessorament a les famílies i suports naturals

VISIÓ

COMPARTIM EL FUTUR

Ens projectem com una organització líquida, sostenible, oberta a l’entorn, innovadora i de referència social, on es gaudeix de projectes de futur compartits, orientats al desenvolupament integral de les persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament, i a la transformació crítica de l’entorn social, polític i econòmic.

VALORS ÈTICS

LES 3 Q DE QUALITAT

Són els grans ideals que volem que guiïn la nostra vida organitzativa.

Són la guia per als comportaments i actuacions en el si de l’organització.

Per aquests motius,  Fupar basa el seu model ètic en un conjunt equilibrat de valors que comporten una sèrie de compromisos des de la qualitat de servei, la qualitat en la defensa dels drets i la qualitat de relació.

Q Qualitat en la relació2017-07-11T10:19:21+02:00

PROPERA

PROFESSIONALITAT

RESPECTE

PROACTIVA

PARTICIPATIVA

MOTIVADORA

*Fes clic o passa per damunt de cada valor i trobaràs més informació.

Q Qualitat en la defensa dels drets de les persones2017-05-29T05:47:22+02:00

COMPROMESA

INCLUSIVA

ADAPTABLE

AMABLE

*Fes clic o passa per damunt de cada valor i trobaràs més informació.

Q Qualitat de servei2017-05-29T05:50:59+02:00

REFERENT

LÍDER

EFICIENT

TRANSPARENT

DINÀMICA

INNOVADORA

JUSTA

HONESTA

*Fes clic o passa per damunt de cada valor i trobaràs més informació.

Go to Top