Manteniment d’espais verds

//Manteniment d’espais verds
Manteniment d’espais verds 2017-02-22T13:08:00+01:00

L’àrea de serveis de jardineria dedica la major part de temps i recursos al manteniment de tot tipus d’espais verds. Els nostres clients confien anualment amb la capacitat de la secció per a fer un servei constant de qualitat al millor preu possible. Segons les necessitats de l’espai i el pressupost que disposi el client, es fa una proposta de pla de manteniment que pot variar entre una freqüència diària, setmanal, mensual…

L’àmbit d’actuació és bàsicament comarcal, tot i que es realitzen serveis de manteniment també a les comarques properes. Treballem per a clients de tot tipus, principalment empresa privada, i també per Ajuntaments i comunitats de veïns.

Els treballs que duem a terme més comunament amb els nostres equips són:

  • Treball en gespes i praderies (reg, sega, retall de vores, eliminació de males herbes o escardes, foradat i oreig, enceballs…)
  • Treball en espècies arbustives i enfiladisses  (reg, adobat, retall, …)
  • Manteniment de superfícies amb sauló/terra (neteges manual i mecànica, entrecavats, herbicides, adobs, reposició de flors de temporada, rasclats…)
  • Actuacions en arbrat ( podes, realçats, pinçats, brocades, tales…)
  • Sistemes de reg (instal·lació, control, regulació i reparació)
  • Aplicació de tractaments fitosanitaris (preventius i específics per al control de plagues)

ct_10717

DIGITAL IMAGE

Uriach 023

Estany Uriach 11-08.2

Parc Vallès 15

puigsacalm