PROJECTE SINGULAR – GARANTIA JUVENIL

IMPULSEM

Impulsem, és una proposta experimental que aposta pel disseny d’itineraris i processos formatius de qualitat, destinat a grups de joves amb discapacitat intel·lectual entre 16 i 29 anys, residents prioritàriament a Terrassa i la comarca del Vallès Occidental, que són participants inactius, sense ocupació i no integrats en els sistemes d’educació o formació, i que estan inscrits en el programa de Garantia Juvenil i també com a demandants d’ocupació a través del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El projecte s’inicia el 30 de gener amb una formació en competències TIC i competències transversals per al treball, adreçat a un grup de 25 participants.

A partir del coneixement adquirit dels participants en el desenvolupament de les accions transversals, dels seus condicionants psicobiosocials i de les preferències professionals s’ofereixen dues trajectòries de formació professional específica modulars i adaptats de certificats de professionalitat en nínxols de mercat amb demanda d’ocupació: atenció auxiliar a persones de la tercera edat, i auxiliar de subconjunts.

Dins el projecte diferenciem dues fases d’execució:

  • Del 30 de gener al 20 de Març del 2017. Es dota als alumnes de competències transversals en el coneixement i utilització de TICS, habilitats socials per a la recerca de feina i manteniment de relacions laborals, sensibilització medioambiental i igualtat de gènere, entorn laboral.

  • Del 20 de març al 28 de novembre de 2017. Es desenvolupa en paral·lel la formació específica per a 8 persones en atenció a la dependència i operador/a de subconjunts per a 8 persones més. Els altres 9 participants segueixen un procés d’orientació i acompanyament activa a la recerca de feina.