Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorn de salut mental 

LaFACT Fupar ha rebut una subvenció pública per part del Departament d’Empresa i Treball amb el cofinançament del Fons Social Europeu per desenvolupar aquest servei des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2022.

EN QUÈ CONSISTEIX?

L’objectiu del programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari de les persones amb discapacitat, així com aplicar la metodologia de treball amb suport.

     A QUI ES DIRIGEIX?

  • A persones majors de 16 anys, que disposin del certificat de discapacitat psíquica, física, sensorial, trastorn de la salut mental o capacitat intel·lectual límit, totes elles amb especials dificultats, reconegut pels òrgans oficials de la Generalitat de Catalunya.

  •  Demandants d’ocupació inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), o bé persones en actiu que es troben en fase de seguiment i que reben l’acompanyament d’una metodologia de Treball amb Suport.

  •  A empreses sensibilitzades envers la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció.