Programa de suport a la vida independent

Amb la finalitat d’oferir el màxim acompanyament en els itineraris personals, som entitat col·laboradora acreditada de suport a l’autonomia a la pròpia llar pel Departament de Benestar i Família.

Gestionem aquest programa dirigit a persones que opten per viure en un habitatge propi o de lloguer ja sigui soles, en parella o altres persones depenents, de manera autogestionada i independent.autonomiallar

El programa contribueix al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat; possibilitant-ne l’autonomia, la vida independent i la inclusió a la comunitat.

S’articulen serveis i tècniques d’intervenció adreçades a l’atenció personal, domèstica, de suport psicosocial, familiar i relacional en l’entorn.

Els objectius principals del programa són:

  • Incrementar i mantenir l’autonomia de la persona per a que pugui viure a casa seva de forma autònoma
  • Acompanyar en la realització de tasques i activitats sense interferir en la seva capacitat d’autonomia i decisió
  • Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables
  • Potenciar les relacions amb la comunitat (reforçament dels vincles familiars, veïnals i d’amistat)

El servei es formalitza amb un contracte individual entre tres parts; la persona receptora del servei, el prestador del servei (Fupar) i l’administració pública que el finança (ICASS).