SAVI – Serveis d’Acompanyament a la Vida Independent

La vida independent, més enllà d’un desig, ha de ser un dret. Per aquesta raó, LaFACT Fupar contribueix a què les persones amb discapacitat puguin escollir, decidir i portar a terme el seu projecte de vida.

Per a tots nosaltres, el camí cap a una vida independent requereix d’un aprenentatge. Fent un treball proactiu i, per tal d’aclarir les pors a la incertesa, LaFACT Fupar promou formacions com “I demà, què? El meu projecte de Futur…”, perquè les persones puguin ser coneixedores de les diferents possibilitats de vida autònoma (què t’agradaria? Com vols viure?), i les acompanya per poder ajustar el seu desig a les seves possibilitats, capacitats i realitat.

Al SAVI duem a terme activitats i posem a l’abast recursos per potenciar l’apoderament i l’autonomia personal mitjançant l’acompanyament i els suports necessaris pel desenvolupament del propi projecte vital, com el Servei d’Autonomia a la Pròpia Llarformacions o suport en l’autogestió.

Per a una atenció integral a la persona, és important el treball en xarxa i amb l’entorn i, per això, treballem coordinadament amb les entitats, professionals i referents de les entitats de suport de la persona amb discapacitat. També oferim un acompanyament específic a les famílies.

El perfil del nostre equip professional ha estat seleccionat per donar el suport personalitzat i centrat en les necessitats individuals de cadascuna de les persones participants al SAVI.

 

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar

Som entitat acreditada des de l’any 2007 per oferir el Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar del Departament de Drets Socials. Som un Servei d’atenció i acompanyament per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o discapacitat derivada de salut mental, que opten per viure de manera independent, i que precisen d’un suport determinat. El servei contribueix al desenvolupament de les persones en les activitats de la vida diària, la seva llar i la comunitat, possibilitant-ne l’autonomia, la vida independent i la inclusió. Se sol·licita adjuntant el Programa Individual on s’acorda, juntament amb la persona participant i els seus referents, els objectius específics a realitzar. Aquest servei es complementa amb l’oferta de xerrades i tallers formatius presencials que contribueixen a l’autonomia, sessions en habilitats socials i activitats de lleure. Cada participant pot disposar al seu domicili del servei de Teleassistència 24h i el servei es pot prestar cada dia de la setmana, inclòs festius.

Aquí podeu trobar continguts didàctics.

 1. Autocura
  1. Grans persones: Envelliment actiu 
  2. Prevenció abús sexual 1 
  3. Prevenció abús sexual 2
  4. Prevenció càncer mama 1
 1. Autoconeixement
  1. Autoconeixement 
  2. Fitxes Autoconeixement
  3. Autoconeixement: autoconcepte
 1. Autocontrol
  1. El dol
  2. La mort i el dol
  3. Mindfulness
 2. Autoprotecció
  1. Capacitació digital mòbil 2023
  2. Capacitació digital ordinador

 

Contacte:

Telf. (+34) 93 788 36 62 (Ext. 2123) / 607 75 45 09 / suport04@fupar.cat

 

Projecte S.O.Stre 

Projecte creat el 2019 per garantir el dret a l’habitatge a aquelles persones que atenem a LaFACT Fupar i que, per raons econòmiques i/o socials, estiguin en una situació precària o risc d’exclusió i es trobin en un moment de dificultat per aconseguir habitatge estable. Davant aquesta necessitat detectada, LaFACT Fupar es reformula com una crossa per manllevar les situacions d’emergència habitacional i contribueix a l’accés a un habitatge digne. El projecte neix a través de les sinèrgies amb LaFACT Gent Gran, amb la intenció de disposar d’un habitatge d’acollida transitòria per tal de donar resposta a aquestes situacions.