Suport al treball

El servei de suport a les persones treballadores del Centre Especial de Treball ofereix programes d’orientació, formació i seguiment laboral per a generar de manera continua noves oportunitats de treball adaptades a les capacitats de cada persona.

L’equip de suport al treball centra la seva tasca en oferir: industrial

  • Itineraris personals amb recolzament individual a cada persona treballadora 

  • Capacitació per a l’adquisició de competències segons el lloc de treball 

  • Suport a les relacions interpersonals i a la inclusió en l’entorn 

  • Orientació i acompanyament a les famílies de les persones treballadores 

  • Acompanyament a l’autonomia i vida independent 

  • Formació al llarg de la vida per a augmentar les competències bàsiques i professionals 

  • Trànsit a altres unitats de negoci i reorientació davant signes de deteriorament precoç o envelliment de la persona 

  • Assessorament en la fi de l’etapa laboral

L’equip professional que dona suport a l’itinerari laboral està format per més de 30 monitors i monitores i un equip de treballadores socials, psicòlegs, pedagogs que comptem amb el suport de les àrees transversals de la Fundació, per aconseguir que cada una de les persones millori en el seu desenvolupament professional i adquireixi noves competències que afavoreixin la seva inclusió social com a persones de ple dret.

La formació continuada i l’innovació en l’adaptació dels processos de treball són elements claus en l’itinerari laboral, pel que desenvolupem un programa anual d’accions formatives, bé individuals, be en grup per a fomentar l’adaptació als llocs de treball i establir un itinerari de desenvolupament professional personal recolzat per un programa individual.

A més, assessorem i orientem a totes les persones que s’adrecen a la Fupar com a demandants de feina per establir el millor itinerari professional.

 

Programa de formació ocupacional

Amb una aposta decidida per la formació com a plataforma essencial per incrementar les competències bàsiques i professionals de les persones, estem inscrits al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, i d’acord amb aquest servei, anualment desenvolupem accions formatives segons el programa de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries, adreçades principalment a persones amb discapacitat intel·lectual en situació de desocupació demandants de feina.

És un programa finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el cofinançament del Fons Social Europeu.