Suport al treball

El servei de suport a les persones treballadores del Centre Especial de Treball ofereix programes d’orientació, formació i seguiment laboral per a generar de manera continua noves oportunitats de treball adaptades a les capacitats de cada persona.

L’equip de suport al treball centra la seva tasca en oferir:industrial

  • Itineraris personals amb recolzament individual a cada persona treballadora 
  • Capacitació per a l’adquisició de competències segons el lloc de treball 
  • Suport a les relacions interpersonals i a la inclusió en l’entorn 
  • Orientació i acompanyament a les famílies de les persones treballadores 
  • Acompanyament a l’autonomia i vida independent 
  • Formació al llarg de la vida per a augmentar les competències bàsiques i professionals 
  • Trànsit a altres unitats de negoci i reorientació davant signes de deteriorament precoç o envelliment de la persona 
  • Assessorament en la fi de l’etapa laboral

L’equip professional que dona suport a l’itinerari laboral està format per més de 15 preparadors i preparadores laborals i un equip de treballadores socials, psicòlegs/es, pedagogs/es que comptem amb el suport de les àrees transversals de la LaFACT Fupar per aconseguir que cada una de les persones millori en el seu desenvolupament professional i adquireixi noves competències que afavoreixin la seva inclusió social com a persones de ple dret.

La formació continuada i l’innovació en l’adaptació dels processos de treball són elements claus en l’itinerari laboral. Per això, desenvolupem un programa anual d’accions formatives, tant individuals com en grup, per fomentar l’adaptació als llocs de treball i establir un itinerari de desenvolupament professional recolzat per un programa individual.

A més, assessorem i orientem totes les persones que s’adrecen a LaFACT Fupar com a demandants de feina per establir el millor itinerari professional.

     

 

Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat en el Centre Especial de Treball per a l’any 2022

Actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.”