Amb la Visa Fupar, ajudar no et costa res.
Perquè és una targeta sense despeses ni comissions*. Senzillament, cada vegada que pagues una compra, un percentatge es destina a Fupar i ens ajuda a donar continuïtat a la nostra tasca d’atenció a persones amb discapacitat de Terrassa.

No fa falta donar d’alta una Visa nova, et renovem la que ja disposes.

Demana la teva Visa Fupar. Solidaritat a les teves mans.

sobre-form-img

* Totalment gratuïta durant el primer any.
Anys posteriors depenent de vinculació amb BBVA.

Podeu consultar les condicions de la Visa Fupar fent
clic aquí

 

Sol·licitud targeta

Dades personals

Nom i cognoms (obligatori)

Data naixement

DNI / NIF (obligatori)

Domicili

Població

Codi postal

Client BBVA
No

Telèfon o mòbil (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Tipus de targeta CrèditDèbit

Ets client habitual de Fupar?
Client nouClient garden
Client rentat de cotxesClient garden i rentat

Per quins motius ets client de Fupar?
ProximitatPreu
Qualitat serveisAcció social de la Fundació

Mitjançant aquest formulari autoritzo a BBVA perquè em contacti per gestionar la tramitació de l'alta de la targeta VISA Fupar. (obligatori)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat/da atorga lliurement el seu consentiment inequívoc perquè la Fundació Fupar, amb domicili al c. Campiones Olímpiques, 36 de Terrassa, i amb GIF G58049016, incorpori en els seus fitxers, prèviament inscrits al Registre de l’Agència de Protecció de Dades, les dades personals facilitades i les tracti amb la finalitat de mantenir la relació comercial. Les seves dades també podran ser emprades amb la finalitat de fer trameses comercials orientades a l’oferta de productes o serveis. Les dades no podran ser cedides a altres empreses o tercers. L’interessat/da pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que legalment li corresponen, dirigint-se per escrit a la direcció abans indicada o bé mitjançant correu a l’adreça comercial@fupar.cat

 

 

banner-formulari-lateral-cat