A Fupar estem compromesos amb els drets, la qualitat de vida i la inclusió sociolaboral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió social, així com amb el territori on actuem i donem servei. Som una organització transparent i honesta, que vetlla per una gestió eficient i eficaç dels recursos, seguint criteris de sostenibilitat i de compromís amb el medi ambient.

Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació publica, i bon govern, a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

A Fupar estem compromesos amb els drets, la qualitat de vida i la inclusió sociolaboral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió social, així com amb el territori on actuem i donem servei. (…) Creiem en la necessitat de ser una organització transparent, amb una gestió eficient i eficaç dels recursos i un bon govern. (blabla)

Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació publica, i bon govern, a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

A Fupar estem compromesos amb els drets, la qualitat de vida i la inclusió sociolaboral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió social, així com amb el territori on actuem i donem servei. (…) Creiem en la necessitat de ser una organització transparent, amb una gestió eficient i eficaç dels recursos i un bon govern. (blabla)

Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació publica, i bon govern, a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

Qui som i com treballem?

Informació institucional

La Fundació Fupar, amb NIF G58049016, està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 199, d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.

Informació organitzativa i estructura

Informació organitzativa i estructura

Els nostres comptes

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Anualment auditem els nostres comptes, els pots consultar aquí:

Pressupostos

Fes clic aquí >

Comptes anuals i auditoria de comptes

Fes clic aquí >

Informació sobre retribucions i indemnitzacions

Fes clic aquí >

Retribucions dels i les màximes responsables, així com les indemnitzacions

Fes clic aquí >

Informació sobre la gestió administrativa

  • Subvencions i ajuts públics concedits >

  • Contractes adjudicats per l’Administració pública >

  • Relació de convenis vigents amb administracions públiques >

Informació sobre la gestió administrativa

  • Subvencions i ajuts públics concedits >

  • Contractes adjudicats per l’Administració pública >

  • Relació de convenis vigents amb administracions públiques >