Vols formar part del nostre equip?

Formar part de l’equip de Fupar és entrar a formar part d’una entitat amb compromís social, que té la voluntat de garantir els drets i les oportunitats de les persones amb discapacitat, generant projectes de vida i oportunitats d’inclusió sociolaboral, tot promovent un territori socialment compromès.

Ho fem a través d’una atenció propera, ètica, professional, participativa i eficient.

Busquem persones amb empenta, habilitats i competències, que fomentin el compromís, l’eficiència, la professionalitat i l’empatia envers les persones en risc d’exclusió social. Volem treballar plegats cap a una societat més inclusiva i tolerant amb la diversitat.

Suma’t al nostre projecte i compromís social?

Envia’ns el teu currículum a través del formulari. Si disposes de certificat de discapacitat legalment reconegut per la Generalitat de Catalunya, també el pots adjuntar. En cas que hi hagi una posició vacant, aquest document ens ajudarà a valorar quin és el lloc més apropiat per a tu.


    De acuerdo con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018 en vigor, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado/da otorga libremente su consentimiento inequívoco porque Fundació Privada President Amat Roumens, con domicilio a la calle Campionas olímpiques, 36, 08225 Terrassa (Barcelona), y con GIF G58049016, incorpore en sus archivos, previamente inscritos al Registro de la Agencia de Protección de Datos, los datos personales facilitados y las trate con la finalidad de mantener la relación comercial. Sus datos también podrán ser empleadas con la finalidad de hacer remisiones comerciales orientadas a la oferta de productos o servicios. Los datos no podrán ser cedidas a otras empresas o terceros.

    El interesado/da puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que legalmente le corresponden, dirigiéndose por escrito a la dirección antes indicada o bien mediante un correo a la dirección comunicacio@fupar.cat

    He leído y acepto el Aviso Legal | Términos y condiciones y doy consentimiento para incorporar en vuestra base de datos mis datos personales. *