Davant la situació actual d’excepcionalitat i d’incertesa derivada per l’emergència sanitària de la Covid-19, Fupar ha establert des del primer moment com a objectiu prioritari preservar la salut i el benestar de totes les persones que formen part de l’entitat, seguint en tot moment els consells i mesures establertes per part de les administracions públiques i organismes oficials.

Abans del 13 de març, Fupar ja va prioritzar que totes les persones amb patologies prèvies, com malalties cròniques o amb un alt nivell de vulnerabilitat, es quedessin a casa com a mesura preventiva. A més, es van establir protocols específics de prevenció i es va oferir formació sobre mesures de distanciament social i d’higiene individual i col·lectiva, com són l’ús de guants o la neteja de mans obligatòria, facilitant dispensadors de gel hidroalcohòlic i instruccions del procés de rentat.

El 14 de març, es van suspendre alguns serveis i activitats habituals de l’entitat com el garden i el rentat de cotxes, seguint les directrius de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern, i es van adoptar altres formes alternatives d’acompanyament, suport i seguiment de les persones amb discapacitat i les seves famílies, ara mateix en moments de màxima vulnerabilitat.

Algunes de les alternatives d’acompanyament que s’estan realitzant és el seguiment telefònic a les persones i famílies vinculades a Fupar,  la preparació de materials i tutorials en línia sobre oci, esport i benestar, o la creació d’un grup de difusió per WhatsApp com a canal de comunicació directa, on s’envien periòdicament informacions d’interès i consells. Totes aquestes mesures es mantindran fins que es restableixi la possibilitat de realitzar el servei d’acompanyament presencial i habitual a les persones vinculades a la Fundació.

Progressivament, l’entitat ha implementat el teletreball a totes les persones en què ha estat possible, i ha tancat tots els serveis que no podien garantir els protocols de seguretat ni de salut per a les persones. A dia d’avui, només queda actiu un servei de jardineria i neteja per atendre necessitats concretes en l’espai públic de Terrassa i el servei de suport a la llar.

Com a última mesura, Fupar ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per causa de força major, que afecta uns 214 professionals de 345 que té la plantilla de l’entitat amb l’objectiu de preservar els llocs de treball.

Aquesta mesura extraordinària s’ha pres després de contemplar i analitzar en profunditat altres alternatives per fer front a aquesta situació de difícil gestió, i s’ha valorat l’ERTO forçós com a la sortida més viable per pal·liar els efectes derivats d’aquesta pandèmia mundial, que permeti assegurar tant la salut de les persones de Fupar com la continuïtat i viabilitat futura de l’organització.

Fupar s’acull a aquesta mesura que l’Estat posa a l’abast d’empreses i entitats amb l’ànim de reprendre la seva activitat un cop superada l’aturada, conservant tots els llocs de treball i garantint la seva raó de ser: acompanyar les persones amb discapacitat intel·lectual, creant llocs de treball i generant oportunitats d’inclusió social al territori.